Privacy

Onze school vindt uw privacy en de verwerking van uw gegevens heel belangrijk. Hoe wij hier mee omgaan vindt u hier: link.

Meldpunt klokkenluider

Wie kan melden?
Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie heeft verkregen over inbreuken, kan een melding doen bij een meldpunt. Het gaat dan in de eerste plaats om werknemers, zowel statutaire als contractuele personeelsleden maar ook om anderen zoals sollicitanten, stagiairs en (onder)aannemers en leveranciers.

Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

Ons meldpunt: klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel – 02 507 07 12

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂